Политика на поверителност
Настоящата информация дава информация по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта, собсвеност Евро елит мебел ЕООД. Ако сте или станете потребител на нашия уеб сайт, можем да използваме ваши лични данни и за допълнителни цели свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване. В никакъв случай Вашите лични данни няма да бъдат използвани за други цели, различни от тези, за които сте ги предоставили.

За нас
Адресът на нашия сайт: https://evroelit-mebel.com

Събиране и обработка на лични данни
Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен и пощенски адрес, телефон. Евро елит мебел ЕООД под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по съответният уеб сайт, който посещавате.

Форми за контакт
Когато някой подаде формуляр за контакт съхраняваме заявки за контакт за определен период от време за целите на обслужването на клиентите, и не използваме предоставената от тях информация за маркетингови цели.

Използване и съхраняване на личните данни
Евро елит мебел ЕООД ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайтовете, в които сте регистрирани, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. Евро елит мебел ЕООД няма право да продава или търгува с Вашите лични данни.
Служителите на Евро елит мебел ЕООД са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. Евро елит мебел ЕООД се води от приетата фирмена политика за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от регистрирани потребители в сайтовете, собственост на компанията.

Бисквитки – Cookies
Бисквитките (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на магазина. Евро елит мебел ЕООД използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на нашите сайтове, с цел по-бързото Ви иденфициране и предоставяне на услуги.

Сигурност
Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.
Специфичните лични данни на потребителите се съхраняват криптирани.

Връзки към други Интернет сайтове
Настоящата политика за защитата на личните данни се отнася за сайта, собственост на Евро елит мебел ЕООД и никой друг. Страниците и сайта, собственост на фирмата, може да съдържат връзки към други уеб сайтове или доставчици на услуги, които нямат политика за опазване на личните данни на своите потребителити и клиенти.